_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ดนุสรณ์ สีทามาตย์ ประธานนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ดนุสรณ์
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายดนุสรณ์ สีทามาตย์ ประธานนักเรียนโรงเรียนแจ้คอนวิทยา ที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานนักเรียนระดับเขตพื้นที่ประถมศึกษาลำปางเขต 3
ในค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทยเสริมสร้างสิทธิและหน้าที่พลเมืองและเรียนรู้เรื่องเงิน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสา ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2557 จัดโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3

ข่าวโดย : ครูภาณุวัฒน์
อ่าน 916 ครั้ง
วันที่ 03 มิถุนายน 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 20:42:39:PM