_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ศิษย์เก่าแจ้คอนมอบคอมพิวเตอร์
ศิษย์เก่าแจ้คอนมอบคอมพิวเตอร์
คุณสุภาพร มุงเมือง และคุณจำเนียร กุญชร ศิษย์เก่าโรงเรียนแจ้คอนวิทยา มอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ให้แก่โรงเรียนแจ้คอนวิทยา
ทางโรงเรียนแจ้คอนวิทยาจึงขอขอบพระคุณศิษย์เก่าทั้งสองท่านมา ณ โอกาสนี้

ข่าวโดย : ครูภาณุวัฒน์
อ่าน 902 ครั้ง
วันที่ 03 มิถุนายน 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:39:52:PM