_PRINT 
logo.gif

ข่าว : แจ้คอนวิทยาเยี่ยม!! ชนะเิลิศโครงงานคณิตฯ ระดับประเทศ
แจ้คอนวิทยาเยี่ยม!!
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนแจ้คอนวิทยาได้เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
โดยกิจกรรมที่เข้าร่วมแข่งขันมีทั้งสิ้น 2 รายการ คือ โครงงานคณิตศาสตร์ประเภท 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อการแข่งขันเสร็จสิ้น ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมโครงงานคณิตศาสตร์ฯ ของโรงเรียนแจ้คอนวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ และนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน


ข่าวโดย : ครูภาณุวัฒน์
อ่าน 839 ครั้ง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:01:13:PM