_PRINT 
logo.gif

ข่าว : โรงเรียนแจ้คอนวิทยารับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง รักษามาตรฐาน ระดับชาติ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
โรงเรียนแจ้คอนวิทยารับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
โรงเรียนแจ้คอนวิทยา เข้ารับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง รักษามาตรฐาน ระดับชาติ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในวันที่ 28 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ
จัดโดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติสำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีพลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล

ข่าวโดย : ครูภาณุวัฒน์ วรพิทย์เบญจา
อ่าน 738 ครั้ง
วันที่ 01 ตุลาคม 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:14:02:PM