_PRINT 
logo.gif

ข่าว : แจ้คอนวิทยา รับมอบเครื่องทำปุ๋ยอัดเม็ด
แจ้คอนวิทยา
วันที่ 5 มิถุนายน 2555 กรมประชาสงเคราะห์ หน่วยที่ 51 ได้มอบเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนแจ้คอนวิทยา
เพื่อใช้ในโครงการการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ที่ทางโรงเรียนได้จัดทำขึ้น โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพที่ปลอดสารเคมี แล้วจำหน่ายขายให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น
ถือเป็นการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้แก่นักเรียน ทั้งนี้ทางโรงเรียนแจ้คอนวิทยา ขอขอบพระคุณ กรมประชาสงเคราะห์ หน่วยที่ 51 เป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบ เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนแจ้คอนวิทยา

ข่าวโดย : ครูภาณุวัฒน์
อ่าน 974 ครั้ง
วันที่ 05 มิถุนายน 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:46:14:PM