_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อกคศ.สัญจร แจ้คอนวิทยา
อกคศ.สัญจร
วันที่ 1 มิถุนายน 2555
อกคศ. เขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 3
นำโดยท่านไชยยันต์ สิทธิเดชา ประธาน อกคศ.
และท่าน ดร.สุวรรณ นรพักตร์ ผ.อ สพป.ลำปาง เขต 3
ได้เดินทางสัญจรมาเยี่ยมเยือนโรงเรียนแจ้คอนวิทยา และห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านห้วยวาด
เพื่อรับทราบถึงบริบทและสภาพข้อมูลจริงของทางโรงเรียน
ทั้งนี้ทางโรงเรียนแจ้คอนวิทยา ขอขอบพระคุณคณะ อกคศ.
ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโรงเรียนแจ้คอนวิทยา

ข่าวโดย : ครูภาณุวัฒน์
อ่าน 1059 ครั้ง
วันที่ 05 มิถุนายน 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 20:21:33:PM