_PRINT 
logo.gif

ข่าว : แจ้คอนวิทยา ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
แจ้คอนวิทยา
โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ได้รับการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม เพื่อรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
ได้ประกาศรับรองให้โรงรียนแจ้คอนวิทยา เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
ถือเป็นความภาคภูมิใจ และเป็นสิ่งที่รับรองถึงคุณภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแจ้คอนวิทยา
ทางโรงเรียนแจ้คอนวิทยา ขอตั้งปณิธานที่จะรักษาระดับคุณภาพการศึกษา
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่องสืบไป

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 831 ครั้ง
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 00:03:22:AM