_PRINT 
logo.gif

ข่าว : กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียน แจ้คอนวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการถาวร เกษณา และตัวแทนคณะครู ฝ่ายต่างๆ ได้ดำเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานในภาคเรียนที่ผ่านมาและการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 ให้ทางผู้ปกครองได้รับทราบโดยทั่วกัน

ข่าวโดย : ครูศศิวิมล ประสม
อ่าน 65 ครั้ง
วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:14:32:AM