_PRINT 
logo.gif

ข่าว : กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนแจ้คอนวิทยาได้จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันแสดงความรัก สามัคคี และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตามพระราชปณิธาน โดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าวโดย : ครูศศิวิมล
อ่าน 848 ครั้ง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:51:27:PM