_PRINT 
logo.gif

ข่าว : กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559
กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง
เมื่อวันที่ ๑๔ พศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนแจ้คอนวิทยาได้จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และเพื่อเป็นการขอขมาแก่พระแม่คงคาตามคติความเชื่อของคนไทย อีกทั้งเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของไทยไว้มิให้สูญหาย โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การทำกระทง การทำโคมสาย การประกวดกระทงประจำหมู่บ้านและการประกวดนางนพมาศ นอกจากนี้ทั้งคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันเดินขบวนเพื่อนำกระทงไปลอยที่แม่น้ำแม่ตาก

ข่าวโดย : ครูศศิวิมล
อ่าน 692 ครั้ง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:21:38:AM