_PRINT 
logo.gif

ข่าว : กิจกรรมถวายความอาลัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9
กิจกรรมถวายความอาลัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ตั้งแต่สำนักพระราชวังได้ประกาศว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคตแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมาโรงเรียนแจ้คอนวิทยา ได้จัดกิจกรรม ถวายความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้ 1.จัดโต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมประดับเครื่องทองน้อย 2.จัดนิทรรศการตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 3.การจัดทำริบบิ้นสัญลักษณ์เครื่องหมายแสดง ความอาลัย เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชน

ข่าวโดย : ครูศศิวิมล
อ่าน 583 ครั้ง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 20:29:41:PM