_PRINT 
logo.gif

ข่าว : กิจกรรมอบรมแกนนำ YC เพื่อนที่ปรึกษา
กิจกรรมอบรมแกนนำ
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ได้จัดกิจกรรมอบรมแกนนำ YC เพื่อนที่ปรึกษา เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่แกนนำ YC สำหรับการนำไปปฏิบัตหน้าที่ YC และส่งเสริมให้นักเรียนทำหน้าที่เป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาที่ดีต่อไป

ข่าวโดย : ครูศศิวิมล
อ่าน 568 ครั้ง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:59:43:AM