_PRINT 
logo.gif

ข่าว : กิจกรรม candidate ประธานนักเรียน
กิจกรรม
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนแจ้คอนวิทยาได้จัดกิจกรรม candidate ประธานนักเรียน59 เป็นการจำลองการเลือกตั้ง สอนให้นักเรียนเลือกตั้งอย่างถูกวิธี เพื่อลดบัตรเสีย อีกทั้งยังเป้นการเป็นการเฟ้นหา ผู้ที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมที่จะเป็นประธานนักเรียน โดยหลังจากนี้ ผุ้ที่ได้เป็นแคนดิเดต จะต้องแสดงความสามารถให้เป็นที่ยอมรับ ของนักเรียนในโรงเรียน เพื่อให้ได้รับคะแนนเสียงในวันเลือกตั้งจริง ในเดือนมีนาคม 2560 ต่อไป

ข่าวโดย : ครูศศิวิมล
อ่าน 586 ครั้ง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:07:49:AM