_PRINT 
logo.gif

ข่าว : กิจกรรมร่วมถวายพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าพระปิยมหาราช
กิจกรรมร่วมถวายพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าพระปิยมหาราช
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมาโรงเรียนแจ้คอนวิทยา นำด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา นายถาวร เกษณา คณะครูและนักเรียน ร่วมถวายพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าพระปิยมหาราช ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ้คอน บ้านทุ่งฮ้าง อ.ส.ม. พนักงานจ้าง ประชาชนตำบลทุ่งผึ้ง ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

ข่าวโดย : ครูศศิวิมล
อ่าน 547 ครั้ง
วันที่ 05 พฤศจิกายน 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 08:06:31:AM