_PRINT 
logo.gif

ข่าว : กิจกรรม การสอบวัดความรู้ของผู้เรียนโดยใช้ข้อสอบกลาง
กิจกรรม
เมื่อวันที่ 4–5 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมาโรงเรียนแจ้คอนวิทยาได้ดำเนินกิจกรรม การสอบวัดความรู้ของผู้เรียนโดยใช้ข้อสอบกลาง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ในครั้งนี้ทางโรงเรียนแจ้คอนวิทยาป็นสนามสอบของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนทุ่งผึ้ง มีท่าน ผอ.สมโภช จำปาทิพย์ เป็นหัวหน้าสนามสอบพร้อมด้วยคณะกรรมการคุมสอบอีกหลายท่าน

ข่าวโดย : ครูศศิวิมล
อ่าน 551 ครั้ง
วันที่ 05 พฤศจิกายน 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 20:49:27:PM