_PRINT 
logo.gif

ข่าว : กิจกรรมคัดแยกขยะ
กิจกรรมคัดแยกขยะ
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้ เรื่อง การคัดแยกขยะ โดยคุณครูกิตติพงษ์ ปกปิด เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการทิ้งขยะให้ถูกประเภท

ข่าวโดย : ครูศศิวิมล
อ่าน 442 ครั้ง
วันที่ 04 พฤศจิกายน 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 15:01:49:PM