_PRINT 
logo.gif

ข่าว : กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนชั้น ม.1-3 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนชั้น
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 โรงเรียนแจ้คอนวิทยาได้จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ทางการศึกษาให้กับผู้เรียน

ข่าวโดย : ครูศศิวิมล
อ่าน 467 ครั้ง
วันที่ 04 พฤศจิกายน 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 08:09:55:AM