_PRINT 
logo.gif

ข่าว : กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต โดยคณะทีมงานจากโรงเรียนแจ้คอนวิทยา
กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต
เมื่อวันที่ 1- 4 กันยายน 2559 คณะทำงานของโรงเรียนแจ้คอนวิทยาได้เป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม โครงการโรงเรียนสุจริต รุ่น 3 สพป.ลำปาง เขต 3 โดย วันที่ 1 กันยายน 2559 นายถาวร เกษณา ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้คอนวิทยาพร้อมคณะ เป็นวิทยากรในการอบรม ปปช.สพฐ.ชุมชนและปปช.สพฐ.น้อย ในวันที่ 2-4 กันยายน 2559 ทางคณะทำงานได้ดำเนินกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน โครงการโรงเรียนสุจริตสู่ความยั่งยืน ณ ศูนย์อบรมบ้านปงดอน วัดม่อนเจริญธรรม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ข่าวโดย : ครูศศิวิมล
อ่าน 515 ครั้ง
วันที่ 04 พฤศจิกายน 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:39:03:PM