_PRINT 
logo.gif

ข่าว : โรงเรียนแจ้คอนวิทยาได้รับสนับสนุนงบประมาณทางการศึกษา
โรงเรียนแจ้คอนวิทยาได้รับสนับสนุนงบประมาณทางการศึกษา
วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ทางโรงเรียนแจ้คอนวิทยาได้รับสนับสนุนงบประมาณทางการศึกษา จากสองหน่วยงาน คือ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดลำปาง มอบวัสดุอุปกรณ์การเกษตร และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบงบประมาณ สำหรับการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทั้งสองหน่วยงาน ที่เห็นความสำคัญกับการศึกษาของนักเรียนของเรา

ข่าวโดย : ครูศศิวิมล
อ่าน 276 ครั้ง
วันที่ 04 พฤศจิกายน 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 08:01:55:AM