_PRINT 
logo.gif

ข่าว : โครงการรวมพลังสร้างสรรค์ ร่วมป้องกันปัญหายาเสพติด
โครงการรวมพลังสร้างสรรค์
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ได้ดำเนินกิจกรรมตาม โครงการรวมพลังสร้างสรรค์ ร่วมป้องกันปัญหายาเสพติด โดยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรแจ้ห่ม โรงพยาบาลแจ้ห่ม เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง และศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแจ้ห่ม ภายในงานได้รับเกียรติจากท่านปลัดเอกศักดิ์ บุญพา ปลัดอำเภอแจ้ห่มมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมอบรมให้กับนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติด และสามารถป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากสิ่งเหล่านั้นได้

ข่าวโดย : คุณครูศศิวิมล
อ่าน 565 ครั้ง
วันที่ 25 สิงหาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 01:51:04:AM