_PRINT 
logo.gif

ข่าว : กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 โรงเรียนแจ้คอนวิทยาได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภายในงานมีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์มากมาย เช่น การวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การสาธิตทดลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับปฐมวัย (บ้านวิทย์น้อย) และการประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล เป็นต้น

ข่าวโดย : คุณครูศศิวิมล
อ่าน 513 ครั้ง
วันที่ 19 สิงหาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 08:43:52:AM