_PRINT 
logo.gif

ข่าว : กิจกรรมลอยกระทงและเดินรณรงค์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมลอยกระทงและเดินรณรงค์สิ่งแวดล้อม
วันที่ ๒๕ ฑฤศจิกายน ๒๕๕๘ ครธครูและนักเรียนโรงเรียนแจ้คอนวิทยาร่วมกันจัดกิจกรรมวันลอยกระทงเพื่อเป็นการขอขมาแก่พระแม่คงคา บูชารอยพระพุทธบาทและบูชาเทพเจ้า ตามคติความเชื่อของคนไทย และเพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของไทยไว้ เพื่อมิให้สูญหายไปต

ข่าวโดย : ครูธิดาพร
อ่าน 1151 ครั้ง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:03:41:PM