_PRINT 
logo.gif

ข่าว : กิจกรรมเลือกตั้งจำลอง Candadet ประธานนักเรียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
กิจกรรมเลือกตั้งจำลอง
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โรงเรียนแจ้คอนวิทยาจัดกิจกรรมเลือกตั้งจำลอง Candadet ประธานนักเรียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง

ข่าวโดย : ครูธิดาพร
อ่าน 908 ครั้ง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 20:20:38:PM