Home

2 weeks ago

ประกาศโรงเรียนแจ้คอนวิทยา เรื่องการจัดการเรียนการสอนชดเชย

4 weeks ago

17/06/2563
นายถาวร เกษณา ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้คอนวิทยา เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงแจงทำความเข้าใจการดำเนินการเปิดภาคเรียนภายใต้วิถีชีวิตใหม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และได้มอบคู่มือรับมือ โควิด 19 ฉบับผู้ปกครอง โดยความอนุเคราะห์จาก โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียน ... See more

1 month ago

ประกาศโรงเรียนแจ้คอนวิทยา แจ้งผู้ปกครองประชุม

« 2 of 33 »